HOME PAGE--> eng3-0 A catalog ( Sorry, the web pages of the catalog are being constructed )

eng3-0 A catalog of the postcards autographed by the Chinese ambassadors in 158 countries in the end of the 20th century

No.of reply(ER)

COUNTRIES AMBASSADORS No.AND DATE OF SENDING(ES) RECEIVED DATE OF REPLY SENDING LOCALE OF REPLY NOTE
001 SOUTH AFRICA WANG XUEXIAN 1998.1.2.(001) 1998.3.5. PRETORIA
002 IRAQ SUN BIGAN 1998.3.7.(002) 1998.4.5. BAGHDAD
003 USA LI ZHAOXING 1998.3.19.(005) 1998.4.17 WASHINGTON
004 VANUATU LIAP JINCHENG 1998.3.17.(004) 1998.4.17. VILE
005 ZIMBABWE HUANG GUIFENG 1998.4.7.(008) 1998.5.5. HARARE
006 MALTA ZU QINSHUN 1998.5.3.(016) 1998.5.18. 圣朱里安
007 GUINEA XU MENGSHUI 1998.4.16.(010) 1998.5.31. BEIJING
008 TADZHIKISTAN FU QUANZHANG 1998.4.26.(013) 1998.5.22. BEIJING
009 NEW ZEALAND(AND COOK IS.) CHEN WENZHAO 1998.5.10.(020) 1998.5.27. WELLINGTON
010 NETHERLANDS HUA LIMING 1998.5.10.(026) 1998.5.31. NETHERLANDS
011 KOREA ZNANG TINGYAN 1998.5.17.(033) 1998.6.1. SEOUL
012 FINLAND WANG LIAN 1998.5.17.(029) 1998.6.1. HELSINKI
013 SPAIN(AND ANDORRA) TANG YONGGUI 1998.5.3.(015) 1998.6.3. MADRID
014 BELARUS WU XIAOQIU 1998.5.10.(024) 1998.6.4. BEIJING
015 BRUNEI WANG JIANLI 1998.5.10.(022) 1998.6.5. BEIJING
016 KIRGHIZSTAN CHEN ZHONGCHENG 1998.5.10(023) 1998.6.5. BEIJING
017 UK MA ZHENGANG 1998.5.23.(035) 1998.6.11 WEST LONDON
018 AUSTRALIA HUA JUNDUO 1998.5.23.(039) 1998.6.11. CANBERRA
019 ROMANIA LIU GUCHANG 1998.5.23(036) 1998.6.12. BEIJING
020 ANTIGUA AND BARBUDA WU ZHENGLONG 1998.5.10.(021) 1998.6.12. ANTIGUA
021 TRINIDAD AND TOBAGO ZHANG SONGXIAN 1998.5.17.(028) 1998.6.15. TRINIDAD AND TOBAGO
022 PORTUGAL WEI DONG 1998.5.23.(038) 1998.6.15. LISBOA
023 INDIA ZHOU GANG 1998.5.3.(019) 1998.6.18. BEIJING
024 MOZAMBIQUE SHAO GUANFU 1998.5.17.(032) 1998.6.20. MAPUTO
025 FRANCE CAI FANGBO 1998.5.23.(034) 1998.6.20. PARIS
026-1 YEMEN SHI YANCHUN 1998.5.31.(044) 1998.6.23 SANA
026-2 YEMEN SHI YANCHUN 1998.12.22.(044-2) 1999.1.11. SANA
027 D.P.R.KOREA WAN YONGXIANG 1998.5.31.(047) 1998.6.23. BEIJING
028 SRI LANKA(AND MALDIVE IS.)
CHEN DEFU 1998.5.31.(045) 1998.6.25. SRI LANKA
029 LESOTHO CHEN LAIYUAN 1998.3.14.(003) 1998.6.26. MASERU
030 ITALY(AND SAN MARINO) WU MINGLIAN 1998.5.17.(031) 1998.6.29. ROMA
031 MEXICO SHEN YUNAO 1998.6.7.(048) 1998.7.4. BIEJING
032 ZAMBIA WANG YUNXIANG 1998.5.31.(043) 1998.7.4. ZAMBIA
033 ARGENTINA XU YICONG 1998.6.21.(050) 1998.7.17. ARGENTINA
034 BULGARIA CHEN DELAI 1998.5.17.(030) 1998.7.19. BULGARIA
035 ISRAEL WANG CHANGYI 1998.6.21.(049) 1998.7.23. TEL AVIV-YAFO
036 INDONESIA CHEN SHIQIU 1998.4.7.(007) 1998.7.29. JAKARTA
037 THAILAND FU XUEZHANG 1998.5.31.(046) 1998.7.31 THAILAND
038 NORWAY MA SIHAN 1998.7.12.(056) 1998.7.29. OSLO
LUXEMBOURG DING BAOHUA 1998.5.3.(017-1)
039 LUXEMBOURG DING BAOHUA 1998.6.22.(017-2) 1998.8.8. BEIJING
040 BURUNDI SHI TONGNING 1998.4.26. 1998.8.15. BEIJING
041 UKRAINE ZHOU XIAOPEI 1998.7.11.(054) 1998.8.15. BEIJING
042 CAMBODIA YAN TINGAI 1998.7.26.(058) 1998.8.15. BEIJING
043 YUGOSLAVIA PAN ZHANLIN 1998.7.11.(055) 1998.8.20. BEIJING
044 CENTRAL AFRICA CUI YONGQIAN 1998.3.24. 1998.9.24. BEIJING
045 ESTONIA ZHOU MINGRONG 1998.6.28.(053) 1998.6.25. ESTONIA
046 POLAND CHEN DI 1998.5.3. 1998.8.27. WARSZAWA
047 LATVIA YAO PIESHENG 1998.5.10. 1998.8.27. BEIJING
048 MALI LI YONGQIAN 1998.5.31. 1998.8.28. BEIJING
049 KAZAKHSTAN LI HUI 1998.7.25.(057) 1998.8.28. BEIJING
050 DENMARK YANG HEXIONG 1998.9.6. 1998.9.20. BEIJING
051 BELGIUM SONG MINGJIANG 1998.9.12.(072) 1998.9.28. BRUXELLES
052 PHILIPPINES GUAN DENGMING 1998.9.12.(073) 1998.9.28. BEIJING
053 ETHIOPIA JIANG ZHENGYUN 1998.5.30.(041) 1998.10.5. ETHIOPIA
054 OMAN WANG XIAOZHUANG 1998.9.12.(075) 1998.10.5. OMAN
055 GERMANY LU QIUTIAN 1998.8.20.(064) 1998.10.8. BONN
056 ECUADOR ZHANG HONGZHAO 1998.9.12.(074) 1998.10.9. ECUADOR
057-1 JAPAN CHEN JIAN 1998.9.24.(079) 1998.10.9. TOKYO
057-2 JAPAN CHEN JIAN 1998.9.24.(079) 1998.10.9. TOKYO
058 AUSTRIA LIU CHANGYE 1998.9.27. 1998.10.14. AUSTRIA
059 BARBADOS ZHAN DAODE 1998.9.6.(069) 1998.10.21. BEIJING
060 CANADA MEI PING 1998.9.27. 1998.10.21. CANADA
061-1 RUSSIA WU TAO 1998.9.27. 1998.10.21. MOSKVA
061-2 RUSSIA WU TAO 1998.9.27. 1998.10.23. MOSKVA
062 MAURITIUS XIA SHOUAN 1998.9.27. 1998.10.23. ROSE HILL
063 EGYPT YANG FUCHANG 1998.9.27. 1998.10.23. CAIRO
SLOVENIA WU JUNFENG 1998.10.11.(093-1)
SLOVENIA WU JUNFENG 1999.9.5.(093-2)
064 SLOVENIA YANG HEXIONG 2000.9.26(093-3) 2000.10.25. LJUBLJANA
065 ERITREA SHI YONGJIU 1998.9.12.(078) 1998.11.1. ASMARA
066 TUNISIA(AND PALESTINE) LV GUOZENG 1998.5.17. 1998.11.1. TUNISIA
067 ARMENIA ZHU ZHAOSHUN 1998.9.27. 1998.11.6. BEIJING
068 IRELAND ZHENG JINJIONG 1998.9.27. 1998.11.6. IRELAND
AZERBAIJAN LEI YINCHENG 19989.8.2.(060-1)
069 AZERBAIJAN LEI YINCHENG 1998.10.11.(060-2) 1998.11.6. BEIJING
070 SINGAPORE CHEN BAOLIU 1998.10.18.(099) 1998.11.11. SINGAPORE
071 CAPE VERDE JIANG YUANDE 1998.9.28.(067) 1998.11.11. PRAIA
072 PERU REN JINGYU 1998.10.31.(116) 1998.11.15. LIMA
073 PAKISTAN ZHEN CHENGLI 1998.11.8.(128) 1998.11.23. ISLAMABAD
074 MYANMAR LIANG DONG 1998.10.31.(117) 1998.11.27. BEIJING
075 NAMIBIA TANG ZHENQI 1998.9.27(082) 1998.11.28. BEIJING
076 GUYANA WANG FUYUAN 1998.10.11.(092) 1998.11.29. BEIJING
077 MOLDOVA LIN ZHENLONG 1998.10.31.(105) 1998.12.2. BEIJING
078 URUGUAY YANG MINGXIN 1998.10.31.(109) 1998.12.3. SHANGHAI
079 JAMAICA LI SHANGSHENG 1998.10.31.(113) 1998.12.3. BEIJING
080 RWANDA HE JINCAI 1998.11.8.(125) 1998.12.3. BEIJING
081 TANZANIA ZHANG HONGXI 1998.11.8.(126) 1998.12.4. BEIJING
082 GABON ZUO SHUSHEN 1998.10.31.(106) 1998.12.6. BEIJING
083 BRAZIL LI GUOXIN 1998.5.23.(040) 1998.12.7. BEIJING
084 SWITZERLAND ZHOU ZIZHONG 1998.11.25.(133) 1998.12.8. BERN
085 GHANA LI ZHUPIE 1998.10.31.(107) 1998.12.9. ACCRA
086 CONGO(B) QU FUJUN 1998.11.8.(130) 1998.12.9. BRAZZAVILLE
087 COMORES XU DAIJIE 1998.10.8.(103) 1998.11.27. COMORES
088 MOROCCO MU WEN 1998.11.2.(120) 1998.12.10. RABAT
089 CONGO(K) SUN KUNSHAN 1998.11.8.(123) 1998.12.10. BEIJING
090 VENEZUELA LIU BOMING 1998.10.18.(100) 1998.12.11. CARACAS
091 MADAGASCAR MA ZHIXUE 1998.4.26.(012) 1998.12.13. MADAGASCAR
092 KUWAIT ZHANG ZHIXIANG 1998.11.8.(129) 1998.12.14. BEIJING
093 SURINAME LI JIANYING 1998.5.23.(037) 1998.12.17. BEIJING
094 CYPRUS YIN ZUOJIN 1998.10.31.(108) 1998.12.24. CYPRUS
095 COLOMBIA HUANG SHIKANG 1998.10.31.(108) 1998.12.24. COLOMBIA
BAHRAIN PAN XIANGKANG 1998.8.2.(061-1)
096 BAHRAIN PAN XIANGKANG 1998.10.18(061-2) 1998.12.31. BEIJING
097 QATAR GAO WENXIAN 1998.10.18.(101) 1999.1.3. AD DAWHAH
098 UGANDA SONG ZENGSHOU 1998.11.8.(098) 1999.1.3. KAMPALA
099 TURKEY YAO KUANGYI 1998.11.8.(121) 1999.1.6. TURKEY
100 KENYA AN YONGYU 1998.11.8.(127) 1999.1.6. KENYA
FIJI CHEN JIANGHUA 1998.8.2.(063-1)
101 FIJI CHEN JIANGHUA 1998.12.8.(063-2) 1999.1.11 SUVA
102 ALGERIA LI QINGYU 1998.9.12.(071) 1999.1.12. BEIJING
103 MAURITANIA CANG YOUHENG 1998.11.15.(131) 1999.1.12. BEIJING
104 CHILE ZHANG SHAYING 1998.12.6.(137) 1999.1.23. BEIJING
105 ALBANIA MA WEIMAO 1998.11.8.(119) 1999.1.23. ALBANIA
106 CUBA LIU PIEGEN 1999.1.10.(139) 1999.1.23. SHANGHAI
107-1 ICELAND WANG RONGHUA 1998.5.3.(018-1) 1999.1.24. ICELAND
107-2 ICELAND WANG RONGHUA 1999.1.11.(018-2) 1999.6.5. ICELAND
108 BENIN DUAN CHUNLAI 1998.8.28(066) 1999.1.25. BEIJING
109 GEORGIA ZHANG YONGQUAN 1998.11.8.(122) 1999.1.31. SHANGHAI
110 LIBYA ZE JUAN 1998.12.6.(135) 1999.2.1. LIBYA
U.A.E. ZHU DACHENG 1998.4.26.(009-1)
111 U.A.E. ZHU DACHENG 1999.1.11.(009-2) 1999.2.11. BEIJING
112 DJIBOUTI MENG XIANKE 1998.10.18.(102) 1999.2.14. DJIBOUTI
113 TOGO JIANG KANG 1998.8.28.(065-1)
TOGO JIANG KANG 1999.1.11.(065-2) 1999.2.18. BEIJING
114 SAMOA WANG XINYUAN 1998.12.6.(136) 1999.2.28. SAMOA
115 LAOS ZHAO JIAHUA 1998.10.18.(095) 1999.3.11. BEIJING
116 COTE D'IVOIRE LIU LIDE 1998.10.18.(096) 1999.3.13. BEIJING
117 ST.LUCIA GU PINE 1999.2.28.(141) 1999.3.29. CASTRIES
118 NIGERIA LV FENGDING 1998.10.31.(104) 1999.3.31. BEIJING
119 JORDAN LIU BAOLAI 1999.2.28.(141) 1999.3.29. BEIJING
120 GREECE YANG GUANGSHENG 1999.4.13.(143) 1999.4.28. GREECE
121 SYRIA WU MINMIN 1999.4.29.(144) 1999.6.5. DIMASHQ
122 KIRIBATI YANG ZHIKUAN 1999.5.3.(145) 1999.6.6. KIRIBATI
123 SIERRA LEONE YU WUZHEN 1998.12.6.(062) 1999.8.8. BEIJING
124 BOTSWANA BAO SHUSHENG 1998.8.2.(062) 1999.8.8. BOTSWANA
125 SEYCHELLES WANG XINSHI 1998.10.18.(110) 1999.8.15. VICTORIA
126 MONGOLIA QI ZHIJIA 1998.11.20.(140) 1999.8.28. BEIJING
127 CZECH YAN PENG 1999.8.20.(148) 1999.9.21. PRAHA
128 BOSNIA AND HERCEGOVINA WEN XIGUI 1999.8.23.(150) 1999.9.22. SARAJEVO
LEBANON LIU ZHENTANG 1998.11.8.(124-1)
129 LEBANON LIU ZHENTANG 1999.8.20(124-2) 1999.10.1. BEIJING
130 BANGLADESH WANG CHUNGUI 1999.9.18(118-1)
BANGLADESH WANG CHUNGUI (118-2) 1999.10.4. BANGLADESH
131 MALAYSIA GUAN DENGMING 1999.9.14(115-2) 1999.10.8. KUALA LUMPUR
132 IRAN SUN BIGAN 1999.8.23.(152) 1999.10.10. TEHRAN
133 NEPAL ZENG XUYONG 1998.6.28.(51-1)
NEPAL ZENG XUYONG 1999.9.14.(51-2) 1999.10.15. BEIJING
134 NIGER JI JIANGYI 1998.10.31.
NIGER JI JIANGYI 1999.9.18.(112-2) 1999.10.23. NIAMEY
135 MICRONESIA XU JUN 1999.8.23.(152) 1999.10.26. MICRONESIA
136 TURKMENISTAN GONG LIEFU 1998.9.27(81-1)
TURKMENISTAN GONG LIEFU 1999.9.14.(81-2) 1999.10.29. TURKMENISTAN
137 SLOVAKIA TAO MIAOFA 1999.8.20.(149) 1999.10.29. BRATISLAVA
138 BOLIVIA QIU XIAOQI 1998.9.12(76-1)
BOLIVIA QIU XIAOQI 1999.1.11.(76-2)
BOLIVIA WU CHANGSHENG 1999.9.14.(76-3) 1999.10.30. LA PAZ
139 CAMEROON GAO RUMING 1998.11.15(132-1)
CAMEROON GAO RUMING 1999.9.18(132-2) 1999.11.3. BEIJING
140 CROATIA LI GUOBANG 1999.8.20.(147) 1999.11.22. ZAGREB
141 HUNGARY CHEN GUOYAN 1999.8.23.(153) 1999.12.9. BUDAPEST
142 BAHAMAS MA SHUXUE 1998.10.11.(91-1)
BAHAMAS MA SHUXUE 1999.9.21.(91-2) 1999.12.21. BAHAMAS
143 SAUDI ARABIA YU XINGZHI 1998.10.31.(114-1)
SAUDI ARABIA YU XINGZHI 1999.9.14.(114-2) 2000.1.1. SAUDI ARABIA
144 TONGA ZHANG BINHUA 1998.11.29.(134-1)
TONGA ZHANG BINHUA 1999.9.5.(134-2) 2000.2.3. NUKU'ALOFA
145 SWEDEN QIAO ZONGHUAI 1998.6.28(52-1)
SWEDEN WANG GUISHENG 2000.4.2.(52-3) 2000.4.20. SWEDEN
146 PAPUA NEW GUINEA ZHANG PENGXIANG 1998.9.6.(70-1)
PAPUA NEW GUINEA ZHANG PENGXIANG 1999.9.14.(70-2)
PAPUA NEW GUINEA ZHAO XINYU 2000.3.17.(70-3) 2000.4.24. PAPUA NEW GUINEA
147 UZBEKISTAN LI JINGXIAN 1999.8.20(146-1)
UZBEKISTAN LI JINGXIAN 2000.4.10(146-2) 2000.5.12. BEIJING
148 ANGOLA XIAO SIJIN 1998.9.12.(77-1)
ANGOLA JIANG YUANDE 1999.9.18.(77-2) 2000.5.29. LUANDA
149 SUDAN DENG SHAOQIN 1998.9.27.(85-1)
SUDAN DENG SHAOQIN 1999.9.18.(85-2)
SUDAN DENG SHAOQIN 2000.9.26.(85-3) 2001.4.8. SUDAN
150 VIET NAM LI JIAZHONG 1998.10.11(94-1)
VIET NAM LI JIAZHONG 1999.9.14.(94-2)
VIET NAM QI JIANGUO 2000.9.30(94-3) 2001.7.22. HA NOI
151 GUINEA-BISSAU HONG HONG 1999.10.21.(155-1)
GUINEA-BISSAU HONG HONG 2000.10.20.(155-2) 2001.10.10. NANJING
 
 
Note: Close at the end of Oct.10,2001, grand total is 151 item was received. 5 ambassadors are hold a concurrent post of other 5 countries(009-COOK IS., 013--ANDORRA, 028--MALDIVE IS., 030--SAN MARINO, 066-PALESTINE). The diplomatic relations with LIECHTENSTEIN and MONACO are consular level (See eng 4-012,4-019). The grand total of the countries=151+5+2=158 countries. The countries without ambassadors' autograph are 4 countries (AFGHANISTAN,SOMALIA,LITHUNIA,EQUATORIAL GUINEA)
Use the 800x600 resolution please so that the images can be correctly displayed
Connections are welcomed  E-mail 867549420@qq.com
All rights reserved
eXTReMe Tracker
信息产业部2014备案序号:苏ICP备07029564号